Informirane odluke o zdravlju

Posted by on Feb 22, 2021 in Croatian, Language | No Comments

Problem Postoji nebrojeno mnogo tvrdnji o učincima liječenja (nešto što radite da biste poboljšali svoje zdravlje) i mnoge od tih tvrdnji nisu pouzdane. Puno ljudi nije u mogućnosti kritički procijeniti vjerodostojnost tih tvrdnji. To može dovesti do toga da donose neinformirane odluke, što u konačnici može rezultirati dodatnim troškovima i nepotrebnom patnjom. Nadalje, edukacija se […]