Τεκμηριωμένες Επιλογές Υγείας

Posted by on Dec 3, 2020 in Greek, Language | No Comments

Το πρόβλημα Υπάρχουν αμέτρητοι ισχυρισμοί σχετικά με τα αποτελέσματα διαφόρων θεραπειών (οτιδήποτε κάνεις για να διατηρήσεις ή να βελτιώσεις την υγεία σου) και οι περισσότεροι από αυτούς είναι αναξιόπιστοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν κριτικά την εγκυρότητα αυτών των ισχυρισμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν καλά τεκμηριωμένες αποφάσεις με […]