Informerte helsebeslutninger

Posted by on Mar 20, 2019 in Language, Norwegian | No Comments

Problemet Det finnes uendelig med påstander om hva som er sunt eller ikke, og mange av påstandene er upålitelige. Mange mennesker, inkludert mange nordmenn, evner ikke å kritisk vurdere påliteligheten av påstander om effektene av helsetiltak (noe du gjør eller bruker for å ivareta eller forbedre helsen). Dette kan føre til at de tar uinformerte […]