انتخاب‌های آگاهانه سلامت

Posted by on Jun 23, 2021 in Language, Persian | No Comments

مسئله ادعاهای بی پایانی در مورد تأثیرات درمان­ها (کاری که شما برای حفظ یا بهبود سلامتی خود انجام می‌دهید) وجود دارد و بسیاری از این ادعاها غیر قابل اعتماد هستند. بسیاری از افراد نمی‌توانند به‌صورت نقادانه قابل اعتمادبودن این ادعاها را ارزیابی کنند. این مسئله می‌تواند آن‌ها را به سمت انتخاب‌های ناآگاهانه سوق دهد که […]