Ελληνικά

Τεκμηριωμένες Επιλογές Υγείας

Ελληνικά/Ελλάδα

Το πρόβλημα

Υπάρχουν αμέτρητοι ισχυρισμοί σχετικά με τα αποτελέσματα διαφόρων θεραπειών (οτιδήποτε κάνεις για να διατηρήσεις ή να βελτιώσεις την υγεία σου) και οι περισσότεροι από αυτούς είναι αναξιόπιστοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν κριτικά την εγκυρότητα αυτών των ισχυρισμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν καλά τεκμηριωμένες αποφάσεις με συνέπεια να σπαταλούνται πόροι και να υποβάλλονται σε ταλαιπωρία που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Ωστόσο, η εκπαίδευση συνήθως επικεντρώνεται στο «τι να σκέφτομαι» (απομνημόνευση γνώσεων) και όχι στο «πώς να σκέφτομαι» κριτικά.

Η λύση μας

Το έργο Τεκμηριωμένες Επιλογές Υγείας αποτελεί μία διεθνή, διεπιστημονική συνεργασία. Αναπτύσσουμε και αξιολογούμε εκπαιδευτικά εργαλεία και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που στόχο έχουν να αναπτύξουν την κριτική σκέψη των ανθρώπων σχετικά με ισχυρισμούς που αφορούν θεραπείες ώστε να είναι σε θέση να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές υγείας. Αφετηρία μας είναι μία δέσμη εκπαιδευτικών εργαλείων που απευθύνεται στα δημοτικά σχολεία και συνεχίζουμε με την ανάπτυξη εργαλείων για τη δευτεροβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικά εργαλεία στα Ελληνικά

Childrens book

Βιβλίο Επιλογών Υγείας: Μαθαίνοντας να σκέφτεσαι σωστά πριν επιλέξεις μία θεραπεία

Αυτό το βιβλίο που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού (ηλικίας 10 έως 12 ετών) περιλαμβάνει μία ιστορία σε μορφή κόμικ, δραστηριότητες, ασκήσεις, λίστα υπενθύμισης και γλωσσάρι.


(υπό ανάπτυξη)

Οδηγός εκπαιδευτικού

Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει το πλάνο μαθήματος και άλλες πηγές που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στη χρήση του Βιβλίου Επιλογών Υγείας.


Exercise book

Βιβλίο Ασκήσεων

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις ασκήσεις από το Βιβλίο Επιλογών Υγείας.


Cards

Κάρτες Δραστηριοτήτων
Οι κάρτες αυτές προορίζονται για χρήση στο Κεφάλαιο 7 του Βιβλίου Επιλογών Υγείας. Η δραστηριότητα έχει στόχο να καταδείξει πώς οι συγκρίσεις με λίγα άτομα μπορεί να είναι παραπλανητικές.


Αφίσα

Η αφίσα αυτή συνοψίζει τα κυριότερα σημεία του Βιβλίου Επιλογών Υγείας.


Τρέχουσες δράσεις

Πιλοτική εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την προώθηση του επιστημονικού τρόπου σκέψης για θέματα υγείας σε μαθητές Γυμνασίου σε συνεργασία με τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης.

 

Ομάδα έργου

– Απόστολος Τσάπας, Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

– Ελένη Μπεκιάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

– Άρης Λιάκος, Παθολόγος – Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

– Παρασκευή Λιακοπούλου, Νοσηλεύτρια – Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

– Μαρία Μάινου, Αιματολόγος – Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

– Χρυσάνθη Μάντσιου, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

– Παναγιώτα Κακοτρίχη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

– Καλλιόπη Τσάπα, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Χρηματοδότες

Συντονιστής έργου

Μονάδα Τεκμηριωμένης Ιατρικής και Κλινικής Έρευνας, Β΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Συνεργάτες

– Daniela Karlseder, Βιολόγος, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

– Μιχαήλ Σεβδυνίδης, Φυσικός, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Επικοινωνία

Απόστολος Τσάπας, Καθηγητής Παθολογίας

Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
Κωνσταντινουπόλεως 49
54642 Θεσσαλονίκη

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας αν επιθυμείτε αρχεία υψηλής ανάλυσης για εκτύπωση.

IHC learning resources are in the The eGranary Digital Library, an off-line information store that provides instant access to over 35 million digital resources for those lacking adequate Internet connections.

___

GREEK / GREECE

Back to Top