Hrvatski

Problem

Postoji nebrojeno mnogo tvrdnji o učincima liječenja (nešto što radite da biste poboljšali svoje zdravlje) i mnoge od tih tvrdnji nisu pouzdane. Puno ljudi nije u mogućnosti kritički procijeniti vjerodostojnost tih tvrdnji. To može dovesti do toga da donose neinformirane odluke, što u konačnici može rezultirati dodatnim troškovima i nepotrebnom patnjom. Nadalje, edukacija se uglavnom oslanja na to “što misliti” (pamćenjem činjenica), umjesto “kako misliti” kritički.

Naše rješenje

Projekt Informirane odluke o zdravlju (engl. Informed Health Choices, IHC) predstavlja međunarodnu, multidisciplinarnu suradnju. Razvijamo i procjenjujemo edukacijske materijale kojima je cilj pomoći ljudima da razmišljaju kritički o tvrdnjama o liječenju i da donose informirane izbore. Počeli smo sa setom edukacijskih materijala za osnovne škole i nastavili smo s materijalima za srednje škole i visoko školovanje.

Edukacijski materijali na hrvatskom

Knjiga dobrih odluka o zdravlju: Kako ispravno razmišljati o liječenju

Ova knjiga za učenike osnovnih škola (dob od 10 do 12 godina) uključuje priču u obliku stripa, aktivnosti, vježbe, podsjetnike i rječnik.


Vodič za učitelje
Ovaj vodič uključuje plan lekcija i ostale resurse za pomoć učiteljima u korištenju Knjige dobrih odluka o zdravlju.


Vježbenica
Ova knjiga uključuje vježbe iz Knjige dobrih odluka o zdravlju.


Kartice aktivnosti
Ove kartice se koriste u sklopu sedme lekcije Knjige dobrih odluka o zdravlju. Aktivnostima se želi pokazati kako usporedbe s malo ljudi mogu navesti na pogrešan zaključak.


Poster
Ovaj poster uključuje ključne poruke iz Knjige dobrih odluka o zdravlju.


Ključni koncepti
Ključni koncepti predstavljaju okvir onoga što ljudi trebaju znati kako bi mogli donositi informirane odluke o zdravlju.


Aktivnosti koje su u tijeku

  • Tisak Knjige dobrih odluka o zdravlju;
  • Prijevod Vodiča za učitelje na hrvatski jezik;
  • Prijevod Vježbenice na hrvatski jezik;
  • Obrada i tisak kartica aktivnosti;
  • Obrada i tisak Postera;
  • Obrada i tisak Ključnih koncepata
  • Istraživanje o učincima edukacije na sposobnost učenika i učitelja osnovnih škola s područja grada Splita da procijene zdravstvene tvrdnje.

Radna skupina

Diana Aranza, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska;

Tina Poklepović Peričić, hrvatski Cochrane centar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska.

Financijska podrška

Diana Aranza i Tina Poklepović Peričić rade na ovom projektu isključivo volonterski;

Obrada i tisak Knjige dobrih odluka financirani su sredstvima dobivenim iz Institucijskoga projekta “Promicanje zdravstvene pismenosti u djece i mladih – PromoLit” (SOZS-IP-2020-2) Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Kontakt osoba

Tina Poklepović Peričić
Hrvatski Cochrane centar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska.

___

CROATIAN / CROATIA

Back to Top