Norsk

Kritisk tenkning om helsepåstander

Hva er utfordringen?

Det finnes uendelig med påstander om hva vi bør gjøre for å ha god helse, men mange av påstandene er upålitelige. Veldig mange nordmenn mangler kompetansen til å kritisk vurdere påliteligheten av påstander om effektene av helsetiltak (noe man gjør for å bevare eller bedre helsen). Dette gjør oss mer sårbare for påvirkning fra desinformasjon eller feilinformasjon, og kan føre til at vi tar uinformerte valg, lider unødig, eller kaster bort tid og penger. Skolen bør kunne bidra til å øke befolkningens kompetanse, men det undervises ikke i kritisk tenkning om valg relatert til helse på norske skoler. Det har også manglet egnede læringsressurser.

Vår løsning

Prosjektet Informed Health Choices(IHC) er et internasjonalt, tverrfaglig nettverk. Vi utvikler og evaluerer læringsressurser og undervisningstiltak for å hjelpe folk å lære hvordan kritisk vurdere helsepåstander og ta velinformerte valg. Vi begynte med ett sett læringsressurser for barneskolen/mellomtrinnet og fortsatte med ressurser for ungdomsskole/videregåendeskole og høyere utdanning. Medlemmer av IHC-nettverket tilpasser ressursene til bruk i deres land. Elevboken Historien om helsevalg er pensum på Oslo International School.

Ressurser på norsk

Ta kontakt om du trenger høyoppløselige filer for trykking.


Book coverHistorien om helsevalg: Lær å tenke nøye over hva som er sunt
Elevbok for barn på mellomtrinnet, inkludert tegneserie, huskeliste og ordliste. Oversatt fra engelsk. (PDF)


Historien om helsevalg på VIDEO (9 episoder)
Fortellingen fra Historien om helsevalg i ni episoder, basert på bokens manus og tegninger. På engelsk, med oversatte norske undertekster. (YouTube playlist)

(For å vise norske undertekster, bruk menyraden under videoen: klikk på CC ikonet for å velge visning av undertekster; klikk på innstillingsikonet for å velge norsk språk; klikk på innstillinger og så “options” lenken øverst til høyre for å evt. velge større font.)


Veileder for lærere – til Historien om Helsevalg
Detaljer for å gjennomføre hver leksjon, med sider fra elevboka, aktiviteter, oppgaver, og bakgrunnsinformasjon (PDF)


Oppgavebok til Historien om helsevalg
Oppgavene, huskeliste og ordliste for elever (PDF)


Aktivitetskort – til Historien om helsevalg, Leksjon 7
Kort til bruk i leksjon 7. Aktiviteten er laget for å demonstrere hvordan sammenligninger med få personer kan være misvisende. (PDF)


Plakat – til Historien om helsevalg
Plakat til klasserommet med de viktigste tingene å huske fra Historien om helsevalg. (PDF)


“Det er en påstand” – nettløsning
Utviklingen av prinsippene for informerte valg relatert til helse var det første steget i et forskningsprosjekt som har til hensikt å hjelpe folk å ta informerte valg om helse. Dette nettstedet presenterer 28 av prinsippene, og disse kan brukes og forstås av elever på mellomtrinnet. Prinsippene danner kjerneelementene som alle våre læringsressurser bygger på. Flere eksempler og læringsressurser som kan brukes til å illustrere hvert prinsipp (foreløpig kun på engelsk) finnes her: “That’s a claim – for primary school children and teachers”


Poster

“Det er en påstand” – Plakat
En veggplakat med prinsippene som utgjør kjerneelementene i kritisk tenkning om helsepåstander, tilrettelagt for elever og lærere på mellomtrinnet. (PDF)


Pågående aktiviteter i Norge

Norsk nettverk

I 2024 etablerte vi et nettverk for alle i Norge som forsker på, jobber med, støtter, eller bare er interessert i kritisk tenkning og informerte valg om helse. Formålet er å dele erfaringer og utforske ideer og muligheter for eksisterende og nye initiativ. Påmelding via kontaktskjemaet.

Tenk Nøye! En pilot av Historien om helsevalg på en barneskole i Oslo (2024)

Historien om helsevalg ble utviklet i tett samarbeid med barn og lærere i Øst-Afrika i et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Et stort randomisert forsøk i Uganda med 10 000 elever i 10-12 års alderen viste at læringsressursene hadde en betydelig effekt på elevenes evne til å tenke kritisk om helserelaterte valg. En ny studie året etterpå påviste at elevene fortsatt husket det de hadde lært. Læringsressursene har blitt oversatt til mange andre språk, også norsk. I denne pilotstudien, som er et samarbeid med en barneskole i Oslo, skal vi utforske og beskrive lærernes og elevenes brukeropplevelser av læringsressursene. Videre tar vi imot forslag om hvordan læringsressursene kan gjøres mer nyttige, enkle å bruke, forståelige, troverdige, og godt egnet for bruk i norsk skole. Ansvarlig prosjektleder: Heather Munthe-Kaas, Folkehelseinstituttet

KRISK: Kritisk tenkning om helsepåstander i skolehelsetjenesten (2023-2024)

I dette prosjektet skal vi legge grunnlaget for å lage ressurser som helsesykepleiere, i samarbeid med skolen, kan bruke for å hjelpe barn og unge å kunne kritisk vurdere helsepåstander de møter i det daglige (for eksempel via sosiale medier). Vi starter med noe som kan passe for klasseundervisning for barn på mellomtrinnet. Vi bruker en design-drevet tilnærming med brukersentrert fokus. Leveransen inkluderer en kontekstanalyse og en prototype. Oppdragsgiver: Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Ansvarlig prosjektleder: Christine Holst, Folkehelseinstituttet

SmartHelseUng: Nettressurs for kritisk tenkning i møte med helseinformasjon og helsepåstander (2024-2025)

Vi skal utvikle en nettressurs/e-læringsressurs innenfor ung.no/Digi-Ung økosystemet som kan lære ungdommer å kritisk vurdere helsepåstander de møter til daglig. Ressursen skal kunne brukes på mobil og med andre enheter. Vi vil samarbeide tett med ung.no redaksjonen og ungdommene selv for å sikre at vi utvikler en ressurs som faller innenfor ung.no sitt mandat, og som sammenfaller med noe de unge selv føler de har behov for. Oppdragsgiver: Digi-Ung. Prosjektansvarlige: Heather Munthe-Kaas og Christine Holst, Folkehelseinstituttet

Tenkebyen – Brukersentrert utvikling av læringsressurser for førskolebarn (2023-2024)

Vi tar sikte på å utvikle pedagogiske ressurser for å lære små barn (3-6 år) ferdigheter for å bestemme hva de skal tro eller gjøre, med hovedfokus på helse. Dette vil være et pilotprosjekt for å utforske muligheten for (1) å bruke pedagogiske ressurser for å støtte utviklingen av kritisk tenkning hos små barn, og (2) å evaluere effekten av disse ressursene på barns kritiske tenkningsferdigheter. Prosjektansvarlig: Heather Munthe-Kaas, Folkehelseinstituttet

Bak overskriftene (løpende)

Bak overskriftene er et tverrfaglig undervisnings- og forskningsprosjekt ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet. Hovedmålet er å heve kompetansen til studenter ved OsloMet i å kritisk vurderer helsepåstander. Som en del av prosjektet utvikler vi undervisningsressurser, initierer forskningsprosjekter og leder et nettverk for de som underviser i kritisk tenkning. Selv om Bak overskriftene hovedsakelig retter seg mot studenter ved OsloMet, kan våre undervisningsressurser også brukes for å undervise elever i grunnskolen og i den videregående skolen. Ansvarlig redaktør: Astrid Dahlgren, OsloMet


Studier gjennomført i Norge

Elvsaas IKO, Myrhaug HT, Garnweidner-Holme L et al. Using Health Claims to Teach Evidence-Based Practice to Healthcare Students: A Mixed Methods Study [version 1; peer review: awaiting peer review]F1000Research 2024, 13:224 (https://doi.org/10.12688/f1000research.146648.1)

Oxman M, Habib L, Jamtvedt G, Kalsnes B, Molin M. Using claims in the media to teach essential concepts for evidence-based healthcare. BMJ Evid Based Med. 2021;26(5):234-6.

Dahlgren A, Furuseth-Olsen K, Rose CJ, Oxman AD. The Norwegian public’s ability to assess treatment claims: results of a cross-sectional study of critical health literacy. F1000Research. 2021;9:179

Nordheim LV, Pettersen KS, Espehaug B, Flottorp SA, Guttersrud Ø. Lower secondary school students’ scientific literacy and their proficiency in identifying and appraising health claims in news media: a secondary analysis using large-scale survey data. BMJ Open. 2019;9(10):e028781. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028781

Hanna M. Lund et. al. Teaching critical thinking about health claims: market analysis for Norwegian primary and lower secondary school. Markedsanalyse for undervisning i kritisk vurdering av helsepåstander i norsk grunnskole. 2018

Oxman AD, Austvoll-Dahlgren A, Garratt A, Rosenbaum S. Understanding of key concepts relevant to assessing claims about treatment effects: a survey of Norwegian adults. IHC Working Paper. 2017. http://doi.org/10.5281/zenodo.4748270

Nordheim L, Pettersen, KS, Flottorp S, Hjälmhult E. Critical appraisal of health claims: Science teachers’ perceptions and practices. Health Education 2016; 116(5):449 66. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HE-04-2015-0016/full/html


Arbeidsgruppen i Norge


IHC learning resources are in the The eGranary Digital Library, an off-line information store that provides instant access to over 35 million digital resources for those lacking adequate Internet connections.


NORWEGIAN / NORWAY

Back to Top