Norsk

Problemet

Det finnes uendelig med påstander om hva som er sunt eller ikke, og mange av påstandene er upålitelige. Mange mennesker, inkludert mange nordmenn, evner ikke å kritisk vurdere påliteligheten av påstander om effektene av helsetiltak (noe du gjør eller bruker for å ivareta eller forbedre helsen). Dette kan føre til at de tar uinformerte valg og lider unødig eller kaster bort tid og penger. Samtidig fokuserer undervisning ofte på å lære fakta, i stedet for kritisk tenkning.

Vår løsning

Prosjektet Informed Health Choices(IHC) er et internasjonalt, tverrfaglig samarbeid. Vi utvikler og evaluerer læringsressurser og undervisningstiltak for å hjelpe folk å lære hvordan kritisk vurdere helsepåstander og ta velinformerte valg. Vi begynte med et sett læringsressurser for barneskolen og fortsetter med ressurser for videregående skole og høyere utdanning. Medlemmer av IHC-nettverket tilpasser ressursene til bruk i deres land. Læreboken vår for barn er pensum på Oslo International School.

Ressurser på norsk

Boken om helsevalg: Lær å tenke nøye over hva som er suntBook cover
Lærebok for elever på mellomtrinnet, inkludert tegneserie, oppgaver, aktiviteter, huskeliste og ordliste. Oversatt fra engelsk.


PosterPlakat
En veggplakat med kjerneelementene i kritisk tenkning om helsepåstander, tilrettelagt for elever og lærere på mellomtrinnet.


Studier gjennomført i Norge

Study

Norsk kontekstevaluering
Markedsanalyse for undervisning i kritisk vurdering av helsepåstander i norsk grunnskole. Skrevet på engelsk.
“Hanna M. Lund et. al. Teaching critical thinking about health claims: market analysis for Norwegian primary and lower secondary school.” 

Dahlgren A, Furuseth-Olsen K, Rose CJ and Oxman AD. The Norwegian public’s ability to assess treatment claims: results of a cross-sectional study of critical health literacy [version 1; peer review: awaiting peer review]. F1000Research 2020, 9:179

Nordheim L, Pettersen, KS, Flottorp S, Hjälmhult E. Critical appraisal of health claims: Science teachers’ perceptions and practices. Health Education 2016; 116(5):449–66.https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HE-04-2015-0016/full/html

Pågående arbeid

Bak overskriftene
Bak overskriftene 
er et prosjekt forankret ved Fakultet for helsevitenskap på OsloMet – storbyuniversitetet. I samarbeid med studenter utvikler vi et undervisningstiltak for å hjelpe studenter å lære å kritisk vurdere helsepåstander.

Læringsressurser for videregående skole
Vi utvikler læringsressurser for elever i videregående skole i fire land: Uganda, Kenya, Rwanda og Norge. Mer informasjon kommer.

Arbeidsgruppen i Norge

Koordinator: CEIR – Senter for forskning på epidemitiltak, ved Folkehelseinstituttet

Partnere: InfoDesignLab, Oslo International School, OsloMet – storbyuniversitetet, Naturfagsenteret, Asker Kommune

Finansierør: Norges forskningsråd

Kontaktperson: Andy Oxman, Senter for informerte helsebeslutninger

___

Please contact us if you would like high resolution files for printing.

___

IHC learning resources are in the The eGranary Digital Library, an off-line information store that provides instant access to over 35 million digital resources for those lacking adequate Internet connections.

Back to Top