ایران

انتخاب‌های آگاهانه سلامت

فارسی/ایران

مسئله

ادعاهای بی پایانی در مورد تأثیرات درمان­ها (کاری که شما برای حفظ یا بهبود سلامتی خود انجام می‌دهید) وجود دارد و بسیاری از این ادعاها غیر قابل اعتماد هستند. بسیاری از افراد نمی‌توانند به‌صورت نقادانه قابل اعتمادبودن این ادعاها را ارزیابی کنند. این مسئله می‌تواند آن‌ها را به سمت انتخاب‌های ناآگاهانه سوق دهد که به نوبهٔ خود منجر به اتلاف منابع و همچنین متحمل‌شدن رنج‌های غیر ضروری می‌شود. با وجود این، آموزش اغلب به جای این که روی «چگونه نقادانه فکر کنیم» باشد، روی «به چه چیزی فکر کنیم» (حفظ مطالب) است.ادعاهای بی پایانی در مورد تأثیرات درمان­ها (کاری که شما برای حفظ یا بهبود سلامتی خود انجام می‌دهید) وجود دارد و بسیاری از این ادعاها غیر قابل اعتماد هستند. بسیاری از افراد نمی‌توانند به‌صورت نقادانه قابل اعتمادبودن این ادعاها را ارزیابی کنند. این مسئله می‌تواند آن‌ها را به سمت انتخاب‌های ناآگاهانه سوق دهد که به نوبهٔ خود منجر به اتلاف منابع و همچنین متحمل‌شدن رنج‌های غیر ضروری می‌شود. با وجود این، آموزش اغلب به جای این که روی «چگونه نقادانه فکر کنیم» باشد، روی «به چه چیزی فکر کنیم» (حفظ مطالب) است.

راه‌حل ما

پروژهٔ انتخاب‌های آگاهانه سلامت (IHC) یک همکاری بین‌المللی و چندرشته‌ای است. ما جهت کمک به افراد در زمینه تفکر نقادانه دربارهٔ ادعاهای درمانی و انجام انتخاب‌های آگاهانه سلامت، منابعی برای یادگیری وهمچنین مداخلات آموزشی را توسعه و ارزیابی می‌کنیم. ما با مجموعه‌ای از منابع یادگیری برای مدارس ابتدایی شروع کردیم و با منابع برای مدارس متوسطه و آموزش عالی ادامه می‌دهیم.

منابع یادگیری به زبان فارسی

CHildrens book

 

کتاب انتخاب‌های سلامت: یادگیری تفکر آگاهانه دربارهٔ درمان‌ها (childrens book)

این کتاب برای کودکان دبستانی (کودکان ۱۰ تا ۱۲ ساله) است و شامل داستانی در قالب کتاب مصور، فعالیت‌ها، تمرینات، لیست یادآوری و واژه‌نامه است.

 

[Teachers guide image]

 

راهنمای معلمان (teachers guide)

این راهنما شامل برنامه‌های درسی و منابع دیگر برای کمک به معلم‌هایی است که از کتاب انتخاب‌های سلامت استفاده می‌کنند.

 

[exercise book image]

 

کتاب تمرین (exercise book)

این کتاب شامل نمرین‌های کتاب انتخاب‌های سلامت است.

 

[activity cards image]

 

کارت‌های تمرین (activity cards)

این کارت‌ها برای استفاده در درس 7 کتاب انتخاب‌های سلامت است. این فعالیت برای نشان‌دادن این که چگونه مقایسه با تعداد کمی از افراد می‌تواند گمراه‌کننده باشد، طراحی شده است.

 

[poster image]

پوستر (poster/checklist)

این پوستر شامل پیام‌های کلیدی کتاب انتخاب‌های سلامت است.

 

[key concepts image]

 

مفاهیم کلیدی (key concepts)

مفاهیم کلیدی چارچوبی را تشکیل می‌دهند از آن‌چه افراد باید برای انجام انتخاب‌های آگاهانه بدانند.

 

 

فعالیت‌های در حال انجام

  • ترجمه کتاب انتخاب‌های سلامت
  • ترجمه مفاهیم کلیدی
  • ترجمه وبگاه و پوستر «این یک ادعاست!»
  • ترجمه کتاب انتخاب‌های سلامت
  • ترجمه مفاهیم کلیدی
  • ترجمه وبگاه و پوستر «این یک ادعاست!»

گروه کاری

  • احمد صوفی محمودی: مرکز کاکرین ایران
  • سارا مرادی: مرکز کاکرین ایران
  • مریم شکیبا: مرکز کاکرین ایران
  • پوریا ایران‌پرور: مرکز کاکرین ایران

هماهنگ‌کننده

مرکز کاکرین ایران

رابط

احمد صوفی محمودی

مرکز کاکرین ایران

لطفا در صورت تمایل به داشتن فایل‌ها با کیفیت بالا جهت چاپ، با ما تماس بگیرید.

 

 

IHC learning resources are in the The eGranary Digital Library, an off-line information store that provides instant access to over 35 million digital resources for those lacking adequate Internet connections.

___

PERSIAN / IRAN

Back to Top