Problemet

Det finnes uendelig med påstander om hva som er sunt eller ikke, og mange av påstandene er upålitelige. Mange mennesker, inkludert mange nordmenn, evner ikke å kritisk vurdere påliteligheten av påstander om effektene av helsetiltak (noe du gjør eller bruker for å ivareta eller forbedre helsen). Dette kan føre til at de tar uinformerte valg og lider unødig eller kaster bort tid og penger. Samtidig fokuserer undervisning ofte på å lære fakta, i stedet for kritisk tenkning.

Vår løsning

Prosjektet Informed Health Choices(IHC) er et internasjonalt, tverrfaglig samarbeid. Vi utvikler og evaluerer læringsressurser og undervisningstiltak for å hjelpe folk å lære hvordan kritisk vurdere helsepåstander og ta velinformerte valg. Vi begynte med et sett læringsressurser for barneskolen og fortsetter med ressurser for videregående skole og høyere utdanning. Medlemmer av IHC-nettverket tilpasser ressursene til bruk i deres land. Læreboken vår for barn er pensum på Oslo International School.

Ressurser

Boken om helsevalg: Lær å tenke nøye over hva som er sunt
Lærebok for elever på mellomtrinnet, inkludert tegneserie, oppgaver, aktiviteter, huskeliste og ordliste. Oversatt fra engelsk.

Norsk Markedsanalyse
Markedsanalyse for undervisning i kritisk vurdering av helsepåstander i norsk grunnskole. Skrevet på engelsk.
“Hanna M. Lund et. al. Teaching critical thinking about health claims: market analysis for Norwegian primary and lower secondary school.” 

Pågående arbeid

Bak overskriftene
Bak overskriftene
er et prosjekt forankret ved Fakultet for helsevitenskap på OsloMet – storbyuniversitetet. I samarbeid med studenter utvikler vi et undervisningstiltak for å hjelpe studenter å lære å kritisk vurdere helsepåstander.

Læringsressurser for videregående skole
Vi utvikler læringsressurser for elever i videregående skole i fire land: Uganda, Kenya, Rwanda og Norge. Mer informasjon kommer.

Søknader
Vi har søkt Forskningsrådet om midler til å oversette, tilrettelegge, digitalisere og evaluere læringsressursene for barneskolen til bruk i norsk offentlig skole.

Arbeidsgruppen i Norge

Koordinator: Senter for informerte helsebeslutninger ved Folkehelseinstituttet

Partnere: InfoDesignLab, Oslo International School, OsloMet – storbyuniversitetet, Naturfagsenteret, Asker Kommune

Finansierør: Norges forskningsråd

Kontaktperson: Andy Oxman, Senter for informerte helsebeslutninger